Presentació

Manualitats

Taller per a realitzar treballs manuals amb l’ús de materials diversos. Es busca la relaxació mitjançant la teràpia de les manualitats i es pretén que durant el transcurs de l’activitat existeixin converses que amenitzin la mateixa. Els monitors son els mateixos socis que participen ensenyant manualitats. Horari: dimarts de 11:00 a 13:00 hores.

Taller de memoria

Realización de ejercicios usando materiales diversos para efectuar actividades para prevenir el envejecimiento cerebral y desarrollar estrategias que posibiliten mantener una memoria activa.

Atención a los socios

Servicio telefónico de atención a los asociados que se encuentren en situación de crisis (física o emocional) por causas relacionadas con la enfermedad.

Risotèrapia

La risotèrapia és una disciplina que es realitza en grup i que, mitjançant distintes tècniques, ens disposa per al riure. El principi bàsic de la risotèrapia resideix que el riure no és només una qüestió divertida sinó que és una manera de conèixer la realitat. Horari: es realitza mensualment, alternant els horaris de matí o […]

Atenció al socis

Servei telefònic d’atenció als associats que es trobin en situació de crisi (física o emocional) per causes relacionades amb la malaltia.

Yoga

Este taller, a través del conocimiento de nuestro cuerpo, da la oportunidad de aprender a cuidarse tanto física como psíquicamente, para una mejora de la calidad de vida, para prevenir y mejorar trastornos físicos (dolor de espaldas, cervicales, lumbalgias, ciática, etc.) y psíquicos (estrés, ansiedad, etc.), a través de ejercicios de respiración, posturales y mentales. […]

Taller de Memòria

Realització d’exercicis usant materials diversos per efectuar activitats per prevenir l’envelliment cerebral i desenvolupar estratègies que possibilitin mantenir una memòria activa.

Biblioteca

Servei de biblioteca consistent en : · préstec de llibres procedents de donacions o adquirits per l’associació. · adquisició de llibres relacionats amb la fibromiàlgia i altres temes relacionats amb la salut. Amb aquest servei es pretén: · Fomentar l’hàbit de lectura. – fomentar, mitjançant la lectura, la concentració i memorització. · Facilitar l’intercanvi de… [ Llegir més ]

Terapia de grupo

Sesiones de terapia de grupo de enfoque dinámico para: – Aprender a identificar y reconocer al propio cuerpo, las emociones, los sentimientos, pensamientos y las necesidades reales que los pacientes con fibromialgia tienen. – Aprender a valorarse y a valorar a los que nos rodean, a respetar y a ?escuchar? los síntomas del cuerpo, para […]

Informació al públic

Atenció a las persones que sol·liciten informació sobre l’associació, ja sigui per telèfon o en el local social, facilitan-lis la Guia de Informació sobre la Fibromiàlgia. Horari d’atenció: -Telèfon 666 122 632 : dies laborables de 10 a 20 hores. -Local social: dilluns de 11 a 13 hores i divendres de 17 a 18 hores.

Biblioteca

Servicio de biblioteca consistente en: – préstamo de libros procedentes de donaciones o adquiridos por la asociación. – adquisición de libros relacionados con la fibromialgia y otros temas relacionados con la salud. Con este servicio se pretende: – Fomentar el hábito de lectura. – Facilitar el intercambio de libros y opiniones sobre las lecturas realizadas. […]

Información al público

Atención a las persones que solicitan información sobre la asociación, ya sea por teléfono o en el local social, facilitándoles la Guía de Información sobre la Fibromialgia. Horario de atención: -Teléfono 666 122 632 : días laborables de 10 a 20 horas. -Local social: lunes de 11 a 13 horas i viernes de 17 a […]

Manualidades

Taller para realizar trabajos manuales con el uso de materiales diversos. Se busca la relajación mediante la terapia de las manualidades y se pretende que durante el transcurso de la actividad existan conversaciones que amenicen la misma. Los monitores son los mismos socios que participan enseñando manualidades. Horario: martes de 11:00 a 13:00 horas.

Ioga

Aquest taller, a través del coneixement del nostre cos, dóna l’oportunitat d’aprendre a cuidar-se tant física com psíquicament, per a una millora de la qualitat de vida, per a prevenir i millorar trastorns físics (dolor d’esquena, cervicals, lumbàlgies, ciàtica, etc.) i psíquics (estrès, ansietat, etc.), a través d’exercicis de respiració, posturals i mentals. Horari:… [ Llegir més ]