Finalitats

Finalitats de l’Associació

Donar a conèixer tot allò que faci referència a la malaltia:
– Organitzar grups de voluntaris.
– Organitzar grups d’ajuda mútua.
– Organitzar activitats dedicades a exercitar la memòria i realitzar exercicis especials per a la nostra malaltia.
– Aconseguir el reconeixement mèdic, institucional i de les Administracions Públiques.
– Fomentar i donar suport a la investigació.

Que fem per a aconseguir els nostres objectius?

-Jornades Informatives. – Conferències / col·loqu.i – Participació en esdeveniments de difusió ciutadana. – Edició de Guies d’Informació a Pacients i Familiars. – Difusió d’informació en qualsevol sector de l’àmbit sanitari social. – Educació per a la Salut: Espai de Convivència. – Assessorament en Fisioteràpia. – Assessorament… [ Llegir més ]