Enllaços

Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria

Afigranca
C/ Antonio Manchado Viglietti, nº 1
Las Palmas de Gran Canaria
35005 Las Palmas

Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica del Berguedà

AFFCB
Pl. Dr. Saló, 6 – 3
08600 – Berga

Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia

ACAF
Barcelona

Lliga Reumatològica Catalana

Llibertat, 48 baixos
08012 – Barcelona

Fundación de Afectados y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fátiga Crónica

Av. Diagonal, 365 4º 1ª
08037 – Barcelona

Fundació per a la Fibromiàlgia i la Sindrome de Fatiga Crònica

Passeig Manuel Girona, 23
08034 – Barcelona

Fibrobaix Associació de Fibromiàlgia Baix Llobregat

Mallorca 30
08830 – Sant Boi de Llobregat